logo Unitec Holding
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 SLUŽBY

 

Poskytujeme nasledujúce služby
bezpečnostné štúdie a rozbory
projektová činnosť
montáž technológií
záručný a pozáručný servis
odborné prehliadky a odborné skúšky
kontroly v zmysle vyhlášky MV SR č.726/2002
školenia

Na systémoch
pre hlásenie narušenia - zabezpečovacie systémy PSN
elektrickej požiarnej signalizácie EPS
priemyselnej televízie PTV
kontroly vstupu SKV
evidencie dochádzky SED
perimetrickej ochrany SPO
dátových sietí a štruktúrovanej kabeláže  
bezpečnostného a požiarneho rozhlasu BPR
 
  Všetky ponúkané systémy sa vyznačujú ucelenosťou riešenia, profesionálnou kvalitou
  a možnosťou ich postupného rozširovania podľa požiadaviek zákazníka

Home | O nás | Služby | Technická podpora | Partneri | Riadenie kvality | Kontakt | Zamestnanie |
© 2003 Unitec Holding, spol. s r.o.

 

Datalock Rainside, spol. s r.o.
Datalock Rainside, spol. s r.o.